Actulux keskuseid kasutatakse tulekahju korral suitsuluukide juhtimiseks või tavatingimustes akende ja luukide avamiseks, ning sulgemiseks.

Actulux suitsuluukide juhtimiskeskused on EN 12101 sertifitseeritud!