Ära maga maha võimalust
saada unistuste kohvimasin!

06.03 – 07.04.2023

Kuidas osaleda?

Ostes Hikvision tooteid vähemalt 8000€+km eest,
saad ostuga kaasa Siemens EQ.6 plus kohvimasina (piiratud koguses)!

Ostes Hikvision tooteid vähemalt 3000€+km eest,
osaled 5x Siemens EQ.6 plus kohvimasina loosis!

Kohvimasina loosi tulemused:

Lineus Group OÜ
Baltic Workboats AS
StopFire OÜ
Arvutitark OÜ
Hansab AS

Hikvision tootevalik

Hikvision videovalve

Hikvision valveseadmed

AxPro valveseadmed

Hikvision fono- ja läbipääsusüsteemid

Hikvision mäluseadmed valveseadmed

Hikvision switchid

Tarbijamängu reeglid

KORRALDAJA
1.1 Kampaania “Ära maga maha võimalust saada unistuste kohvimasin!” (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on BK Eesti OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn, Eesti Vabariik, rg-kood 10022238, e-post info@bkeesti.ee, veebileht www.bkeesti.ee.

TARBIJAMÄNGU TINGIMUSED
2.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikul 06.03 – 07.04.2023.
2.2 Tarbijamängus saab osaleda kampaaniaperioodil ostes Ostes Hikvision tooteid vähemalt 3000€+km eest (kohvimasinaid on piiratud koguses):
Ostes Hikvision tooteid vähemalt 3000€+km eest,osaled 5x Siemens EQ.6 plus kohvimasina loosis!
Ostes Hikvision tooteid vähemalt 8000€+km eest,saad kaasa kvaliteetse Siemens EQ.6 plus kohvimasina!
2.3 Maksimaalselt üks kohvimasin ühe firma kohta. kohvimasinate arv on piiratud!
2.4 Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida Tarbijamängu kestuse lõpuni.
2.5 Tarbijamängus võivad osaleda kõik täisealised Eesti Vabariigi kodanikud, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi, v.a Korraldaja, Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ning teised Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.
2.6 Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes ei vasta Tarbijamängu reeglitele, sh kui Korraldaja kahtlustab põhjendatult, et osaleja kasutab valeandmeid.
2.7 Tarbijamängu kingituse saamise eelduseks on tähtajaks tasutud arved.

TARBIJAMÄNGU AUHIND
3.1 Tarbijamängu jooksul antakse 8000€+km Hikvision toodete ostuga kaasa Siemens EQ.6 Plus kohvimasin ja 3000+km eest hikvisoni tooteid ostes loositakse välja 5x Siemens EQ.6 Plus kohvimasinat
3.2 Kohvimasina saaja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt Tarbijamängus registreeritud infole.
3.3 Kohvimasin ei asendata kliendi nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas.
3.4 Kohvimasina kättesaamisega seotud kulusid Korraldaja ei kata.

SEADUSANDLUS
4.1 Tarbijamängu korraldatakse Eesti Vabariigi territooriumil.
4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinud küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

MUUD SÄTTED
5.1 Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse üle ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
5.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma veebilehel.
5.3 Tarbijamängus osalemisega annab osaleja Korraldajale nõusoleku oma andmete töötlemiseks Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, sh osaleja isikusamasuse tuvastamiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
5.4 Reeglite olulisel rikkumisel, kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest eelnevalt oma veebilehel.
5.5 Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
5.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata Korraldajast sõltumatutel põhjustel.
5.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Tarbijamängu Korraldajale: BK Eesti OÜ, asukoht Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn, Eesti Vabariik, rg-kood 10022238, e-post info@bkeesti.ee, veebileht www.bkeesti.ee. Laekunud pretensioonidele vastamine toimub esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.