Western digital kõvakettad
Western digital kõvakettad e-poes
Kõvaketas 12TB (HDD), 24/7 salvestamiseks, Western Digital Purple

Western Digital Purple seeria kõvakettad on videovalve jaoks optimeeritud, loodud 24/7 salvestamiseks ja järelvalve hoiustamiseks. WD Purple seeria kõvakettad sobivad ideaalselt ka arvutites kasutamiseks.

Vastupidavad suurele töökoormusele, AllFrame 4k tehnoloogiaga kuni 180TB / aastas – 3 korda rohkem kui tavaliselt kõvaketastel.  AllFrame AI tehnoloogiaga kuni 360Tb / aastas AI võimalusega salvestites, et toetada süvaõppe analüütikat (Deep Learning).

Mahutavus: 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB12TB

Kõvaketas 8TB (HDD), Western Digital Gold

Western Digital Gold seeria on loodud spetsiaalselt ettevõttete ja turvasüsteemide failihalduseks (salvestused). Peab vastu ligikaudu 10 korda suuremale töökoormusele kui tavalised kõvakettad (kuni 550TB kirjutamist/lugemist aastas).

Loodud töötamiseks 24h päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva järjest!

Mahutavus: 6TB, 8TB, 10TB

Kõvaketas 12TB (HDD), 24/7 salvestamiseks, Western Digital Purple

Western Digital Purple seeria kõvakettad on videovalve jaoks optimeeritud, loodud 24/7 salvestamiseks ja järelvalve hoiustamiseks. WD Purple seeria kõvakettad sobivad ideaalselt ka arvutites kasutamiseks.

Vastupidavad suurele töökoormusele, AllFrame 4k tehnoloogiaga kuni 180TB / aastas – 3 korda rohkem kui tavaliselt kõvaketastel.  AllFrame AI tehnoloogiaga kuni 360Tb / aastas AI võimalusega salvestites, et toetada süvaõppe analüütikat (Deep Learning).

Mahutavus: 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB12TB

Kõvaketas 8TB (HDD), Western Digital Gold

Western Digital Gold seeria on loodud spetsiaalselt ettevõttete ja turvasüsteemide failihalduseks (salvestused). Peab vastu ligikaudu 10 korda suuremale töökoormusele kui tavalised kõvakettad (kuni 550TB kirjutamist/lugemist aastas).

Loodud töötamiseks 24h päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva järjest

Mahutavus: 6TB, 8TB, 10TB

Kampaania reeglid

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania „Osta terabaite ja võida auhindu“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on BK Eesti OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn, Eesti Vabariik, rg-kood 10022238, e-post info@bkeesti.ee, veebileht www.bkeesti.ee.

2. TARBIJAMÄNGU TINGIMUSED

2.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikul 01.05.-30.06.2021.
2.2 Tarbijamängus saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud Western Digitali kõvaketaste tšekkidega, mis tuleb Korraldada loosikasti toimetada hiljemalt 30.06.2021.
2.3 Iga Western Digital kõvaketta ostuga saab kaasa vastavalt terabaitide arvule loosipileteid (näiteks, ostes 2TB, saab 2 piletit, ostes 8TB, saab 8 piletit jne).
2.4 Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida Tarbijamängu kestuse lõpuni ning võidu korral esitada Korraldajale. Juhul kui võitjal tšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.
2.5 Üks osaleja võib tarbijamängus osaleda piiramatul arvul kordi, kui tal on olemas iga ostu tõenduseks eraldi Ostutšekk. Ühe Ostutšekiga saab osaleda ühel korral.
2.6 Tarbijamängus võivad osaleda kõik täisealised Eesti Vabariigi kodanikud, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi, v.a Korraldaja, Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ning teised Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.
2.7 Üks osaleja võib tarbijamängus osaleda piiramatul arvul kordi, kui tal on olemas iga ostu tõenduseks eraldi Ostutšekk. Ühe Ostutšekiga saab osaleda ühel korral.
2.8 Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes ei vasta Tarbijamängu reeglitele, sh kui Korraldaja kahtlustab põhjendatult, et osaleja kasutab valeandmeid.
2.9 Tarbijamängu loosimine toimub 02.07.2021.

3. TARBIJAMÄNGU AUHIND

3.1 Tarbijamängu auhind sisaldab viite Xiaomi Pro 2 elektritõukeratast.
3.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt Tarbijamängus registreeritud infole.
3.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas.
3.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulusid Korraldaja ei kata.

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse Eesti Vabariigi territooriumil.
4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinud küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. MUUD SÄTTED

5.1 Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse üle ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
5.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma veebilehel ja Facebookis.
5.3 Tarbijamängus osalemisega annab osaleja Korraldajale nõusoleku oma andmete töötlemiseks Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, sh osaleja isikusamasuse tuvastamiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
5.4 Reeglite olulisel rikkumisel, kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest eelnevalt oma veebilehel ja Facebookis.
5.5 Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
5.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata Korraldajast sõltumatutel põhjustel.
5.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Tarbijamängu Korraldajale: BK Eesti OÜ, asukoht Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn, Eesti Vabariik, rg-kood 10022238, e-post info@bkeesti.ee, veebileht www.bkeesti.ee. Laekunud pretensioonidele vastamine toimub esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.